Thursday, November 26

Huur neemt grotere hap uit inkomen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Een lager besteedbaar inkomen en stijgende huurprijzen hebben die portemonnee van huurders geen goed gedaan in 2015.

Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen van onder anderen de vereniging van woningcorporaties Aedes, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Door een daling van het besteedbaar inkomen en een stijging van de huurprijzen waren huurders van een corporatiewoning (woningbouwvereniging) in 2015 een groter deel van hun inkomen kwijt aan huur dan in 2014, respectievelijk 23,6% en 22,5%. Aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen) waren deze huurders gemiddeld €580 kwijt, wat neerkomt op 33% van hun inkomen.

Huurders van woningbouwverenigingen hadden in 2015 ook meer moeite om de woonlasten op te hoesten. Het aantal huishoudens met een betaalrisico nam licht toe, van 14% naar 14.8%.

Voor het eerst is ook de particuliere sector meegenomen in de monitor, hieronder vallen zowel sociale huurwoningen als vrije sector woningen niet door woningbouwverenigingen worden aangeboden. Deze woningen namen een nog grotere hap het uit inkomen van huurders, 37%. Gemiddeld waren zij €815 kwijt aan huur.

Scheefwonen

Onder hen zijn meer dure scheefwoners (relatief hoge huur voor hun inkomen) én goedkope scheefwoners (relatief lage huur voor hun inkomen)  te vinden dan in de corporatiesector. In 2015 was het aandeel dure scheefwoners in de particuliere sector 19,6% terwijl het aandeel goedkope scheefwoners 15,3% bedroeg. Van de corporatiehuurders woonde in 2015 12,9% duur scheef en 13,7% goedkoop.

Bij de corporatiewoningen nam goedkoop scheefwonen af van 14,4% in 2014 naar 13,7% in 2015. Tegelijkertijd nam duur scheefwonen toe van 12% in 2014 naar 12,9% in 2015.

Het is niet waarschijnlijk dat huurders er in 2017 beter voor staan. “Het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen en aan het duurt wel even voordat de daling van de inkomens is hersteld”, zegt Marcel Trip, woordvoerder van de Woonbond.

Share.

About Author

Leave A Reply