Wednesday, July 8

Ontwikkelaars: Rijk moet meer nieuwbouw van woningen afdwingen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Er worden veel te weinig woningen gebouwd om aan de vraag te voldoen. De nood is zo hoog dat het Rijk moet ingrijpen om de woningbouwproductie op te voeren. Bijvoorbeeld door harde afspraken te maken met de grote steden en de Randstadprovincies over nieuwbouw. Dat staat in een noodplan dat de branchevereniging voor ontwikkelaars, Neprom, woensdag naar buiten brengt.

In steeds meer gemeenten ontstaan woningtekorten.

Het plan moet de bouw van 20.000 extra nieuwe woningen per jaar mogelijk maken. Nu komen er jaarlijks zo’n 55.000 woningen bij, terwijl er behoefte is aan 80.000 nieuwe huizen. Het gevolg is dat in steeds meer gemeenten tekorten ontstaan en de woningprijzen hard stijgen. Nog nooit waren huizen zo duur, gemiddeld betaalden consumenten €258.000 voor een woning, in de hoofdstad zelfs €374.000, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)
‘We zouden graag meer woningen bouwen, maar we hebben gewoon te weinig nieuwbouwlocaties’ zegt Neprom-voorzitter Bart van Breukelen. ‘Er zijn genoeg mogelijkheden voor een hogere bouwproductie, maar processen verlopen stroperig, bezwaarprocedures werken enorm vertragend, vaak is er een tekort aan ambtelijke capaciteit en steeds vaker worden er weer allerlei aanvullende eisen gesteld waardoor woningbouwlocaties veel te traag of helemaal niet beschikbaar komen.’ De roep om bemoeienis van Den Haag met de woningmarkt wordt steeds luider en breder. De Nederlandsche Bank spoorde het Rijk in een recent advies aan om zich actiever te bemoeien met het vergroten van het aanbod van middeldure huurwoningen. Bouwbedrijven uitten hun zorgen over gebrek aan nieuwbouwlocaties. En makelaars vrezen dat de woningmarkt op slot gaat als er niet snel meer woningen bij komen. Ook zij pleiten voor ingrijpen van het kabinet. Een speciale minister van Bouwen zou volgens de NVM obstakels weg kunnen nemen die een hoog nieuwbouwtempo nu in de weg zitten. Bijvoorbeeld door aan te jagen dat gemeenten meer bouwgrond beschikbaar stellen en sneller vergunningen afgeven.

Urgentie ontbreekt

‘’Bij een aantal gemeenten en provincies ontbreekt een gevoel van urgentie’’• Jan Fokkema, directeur van Neprom
‘Gemeenten aansporen om meer te doen, is in deze tijd niet voldoende’ zegt Jan Fokkema, directeur van Neprom. ‘Het Rijk gaat nu ook al wel rond met de vraag of niet wat harder kan.’ Maar dat zet nog niet veel zoden aan de dijk volgens de ontwikkelaars. ‘Bij een aantal gemeenten en provincies ontbreekt een gevoel van urgentie’ aldus Fokkema. Er zouden volgens de ontwikkelaars prestatieafspraken gemaakt moeten worden met gemeenten en provincies over de aantallen te bouwen woningen de komende 10 jaar. Ook willen ze dat er subsidies beschikbaar komen, zoals dat vroeger gebeurde. ‘Voor de Vinexwijken en de vernieuwing van binnensteden was vroeger geld van het Rijk beschikbaar’ zegt Fokkema. Nu zou er wat hem betreft geld moeten naar infrastructuur en de sanering van verouderde bedrijventerreinen of spoorwegemplacementen in de steden, zodat daar ook gebouwd kan worden. ‘Dan heb je toch wel over €200 a €300 mln per jaar’ zegt Fokkema.

Onorthodoxe voorstellen

Neprom komt ook met andere, meer onorthodoxe, voorstellen. Zo pleiten ze ervoor om het tijdelijk onmogelijk te maken om bij de gemeente een bezwaar in te dienen tegen planologische besluiten om zo procedures te versnellen. De rechtszekerheid van burgers zou volgens Neprom niet in het geding komen doordat ze nog steeds bij de rechter en de Raad van State in het geweer kunnen komen tegen plannen.
Op de vraag of de plannen van Neprom niet vooral tot doel hebben dat ontwikkelaars meer geld kunnen verdienen, antwoord Fokkema ontkennend. ‘Als we niet zouden bouwen zouden we te horen krijgen dat we baat hebben bij schaarste omdat de prijzen dan omhoog gaan. Uiteindelijk zijn het bedrijven die rendement willen maken. Maar we pleiten niet voor deze maatregelen om maar snel te kunnen incasseren.’

Share.

About Author

Leave A Reply